Địa chỉ: Ấp Cầu Xây, Xã Kiểng Phước, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang
Hotline: 02733844214
Liên hệ trực tiếp:

Mầm Non Kiểng Phước

Ấp Cầu Xây, Xã Kiểng Phước, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang
truongmaugiaokiengphuoc@gmail.com