Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Mầm Non Kiểng Phước đã khẳng định thương hiệu tại Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang và đang ngày càng phát triển. Chương trình giáo dục tại Mầm Non Kiểng Phước được các chuyên gia thiết kế và phát triển tạo cơ hội cho trẻ phát huy tối ưu những khả năng tiềm ẩn.